Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

ABiT SIA

Jaunā ielā 3-1, Krāslava, LV-5601, LATVIJA
LR Uzņēmuma reģistra Nr. 41503086406
LR Uzņēmuma PVN numurs. LV41503086406
Būvkomersanta reģ.Nr. 15422
Tālr.: +37128010777; +37128010555, info@abit.lv
AS "Citadele banka", LV92PARX
EURLV92PARX0022637520001