Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Darba laika uzskaite

Darba laika uzskaites tīmekļa vietne, kas ļauj administrēt vienu vai vairāku uzņēmuma nodaļu darba laikus ar vienu vai vairākām personām, kas iesniedz "Darba laika uzskaites tabeli"

Ceļazīmju uzskaite

Šajā vietnē Jūs ērti un ienkārši varat administrēt ceļazīmes un veikt degvielas uzskaiti atbilstoši LR grāmatvedības normām.

Ēdināšanas pārvaldības sistēma

Sistēma, kas paredzēta skolām, slimnīcām un citām iestādēm, ļauj saslēgties ar Visma entreprise "Horizon" datu savstarpējai apmaiņai

Pašvaldības iestāžu kontu inventarizācija

Vietne, kur pašvaldības iestādes veic grāmatvedības uzskaites kontu inventarizāciju.

Īsziņas uz telefonu

Kāpēc es saņemu īsziņas uz manu tālruņa numuru no apmaksa.eu?
Kāds no Jūsu pakalpojumu nodrošinātājiem ir noslēdzis līgumu par rēķinu elektroniskās vadības sistēmas ieviešanu ar mums! Īsziņas informē Jūs par sagatavotajiem rēķiniem vai kavētajiem maksājumiem

Integrācija

Rēķinu vadības sistēma var veidot rēķinus autonomi, apstrādāt citviet izveidotus rēķinus vai apmainīties datiem ar Visma enterprise grāmatvedības uzskaites sistēmu "Horizon". Ja Jūs vēlaties konsultācijas horizon ieviešanas jomā, spiediet uz pogas "Horizon ieviešana"

Datu aizsardzība

GDPR - VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA (VDAR)
VDAR (GDPR) - Vispārīgā datu aizsardzības regula 2016/679 ir normatīvais akts, kas pati par sevi nosaka konkrētas  rīcības, taču  lielāko daļu lēmumu un rīcību atstāj organizāciju ziņā. Likumdošanas akts paredz gan risku vērtēšanu, gan ietekmes noteikšanu, gan sertifikāciju un rīcības kodeksu.  Veicot personas datu aizsardzības sistēmas sakārtošanu, lietderīgi ir  pielietot starptautisko praksi, piemēram, risku vērtēšanas prasības un metodes, kas padziļināti  tiek izklāstītas starptautiskajā standartā ISO 31000 (Risku vadība), vai privātuma ietekmes novērtējumu ieteicams veikt, ievērojot standartu ISO 29134.
Inforācija tiek gatavota

Rēķinu vadības sistēma esošajai grāmatvedības programmatūrai, kas nodrošina visas GDRP datu regulas prasības.

Pilnīgi funkcionējoša un aprobēta sistēma automatizētai atkritumu apsaimiekošanas vadībai. Ar videoieraksta pierādījumiem, NFC, QR vai Barcode konteinaru iekraušanas skenēšanu un automātisku rēķinu ģenerāciju atbilstoši izvešanai un normatīvo aktu regulējumiem