Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Darba laika uzskaite

Darba laika uzskaites tīmekļa vietne, kas ļauj administrēt vienu vai vairāku uzņēmuma nodaļu darba laikus ar vienu vai vairākām personām, kas iesniedz "Darba laika uzskaites tabeli"

Ceļazīmju uzskaite

Šajā vietnē Jūs ērti un ienkārši varat administrēt ceļazīmes un veikt degvielas uzskaiti atbilstoši LR grāmatvedības normām.

Ēdināšanas pārvaldības sistēma

Sistēma, kas paredzēta skolām, slimnīcām un citām iestādēm, ļauj saslēgties ar Visma entreprise "Horizon" datu savstarpējai apmaiņai

Pašvaldības iestāžu kontu inventarizācija

Vietne, kur pašvaldības iestādes veic grāmatvedības uzskaites kontu inventarizāciju.